Over LINE UP

Missie

LINE UP boek en media bv ontzorgt organisaties op het gebied van contentbeheer en kennismanagement.

Visie

LINE UP wil het publicatieproces voor klanten succesvol en efficiënt laten verlopen, zodat zij hun aandacht kunnen richten op hun kerntaken.

Positionering

Vrijwel elke organisatie heeft tegenwoordig de behoefte de kennis die in het bedrijf aanwezig is, te ordenen, te beheren en (eventueel alleen intern) te publiceren. Zo bezien zijn veel organisaties óók een beetje ‘uitgeverij’. De kern van dit proces wordt ‘kennismanagement’ of ‘contentbeheer’ genoemd. LINE UP heeft hierin een enorme ervaring opgebouwd. Als dienstverlener kan LINE UP daarom organisaties en bedrijven op een praktische wijze een zorgeloos, efficiënt en effectief contentproductieproces leveren dat past bij hun wensen en mogelijkheden.
Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit een proactieve, meedenkende houding, zijn pragmatisch en praktisch in onze benadering en beleven er veel plezier aan met anderen in multidisciplinaire teams samen te werken.

Over ons

LINE UP boek en media bv bestaat sinds 1986: een tijd waarin boeken de belangrijkste informatiedragers waren en de meeste Nederlanders nog nooit een computer van dichtbij hadden gezien. Als vertaal-, redactie- en zetbureau maakten we een snelle groei door.

Een groei die – toevallig of niet – gelijke tred hield met de opkomst van nieuwe media en nieuwe technieken. Alle multimediaontwikkelingen die bruikbaar en zinvol waren voor onze processen en producten, hebben we altijd enthousiast ingezet, tot grote tevredenheid van onze klanten en onszelf. En zo werken we nog steeds.